обличчя

zymova.com

Пика/мармиза хоч цуценят бий – “дуже повне, одутле, деформоване
ожирінням обличчя”.